Årets Budget 2022                                                         Intäkter                

2021

         Utfall

          2022

                                                            Medlemmar

20000

          39483

          30000

                                                            Tävling

5000

            3042

         89000

                                                            Kurser

30000

          43745

          55000

                                                            Kök

6000

          -13171

          10000

                                                            Sponsring

30000

           25000

          35000


                                                      Summa                     98000        109953       219000

Sponsring med material två sponsorer:
Karl Hedin
Flügger färg

Ökningen beror på tävlingar Agility och Rallylydnad och en liten ökning med sponsorer även en ökad kursverksamhet.


                                     Utgifter

           2021

          Utfall          

2022

                                         Tävling

           20000

   2462

40000

                                         Kök

           15000

  10032

15000

                                         El

           18000

    15515

15000

                                         Arrende

             2500

     2356

 2500

                                         Fastighetsunderhåll

           30000

   26604

40000

                                         Kurser

           10000

     4755

10000

                                         Domare/instruktörer

            6000

     4466

6000

                                         Försäkring

            6000

     5968

6000

                                         Övriga kostnader

          25000

    26604

60000


                                     Summa          

                  132500             98762      194500 


Ökningar i budgeten beror på att vi skall ha tävlingar i Agility som innebär inköp av hindermaterial.

Tävling i Rallylydnad

Vi ska även bygga till traktorgaraget samt renovera hinderboden vid Agilityplanen.