Årets Resultat 2021

                                                                                       

DEBET

KREDIT

+/-

     Kassa

  128210

  119465,94

         8744,06

        Tävling

     5505

     2462,20

          3042,70

       Kurser

   48500

4755

   43745

  Kök

       7465(8715)

      10032,50 (1317,5)

    -2567

                       Medlemsavgift

   34839


   34839

              Sponsorer

   25000


   25000

                 Fastigheten

     5218

    44701,70

      -39483,70

                                       Förbrukning/underhåll

       532

    26604,28

        26072,28

   SBK


  1930

      1930

El


      15515,48

          15515,48

                    Försäkringar

        613

  6581

    -5968

          Årsmöte


    335

      -335

                   Hundens dag

       1250


      1250


                                   ÅRETS RESULTAT            

128210

            -119465

                   =8744 KR                                        KVAR PÅ KONTON                  

    1/1-21

             31/12-21

             Företagskonto

96758kr

            104565kr

                 Placeringskonto

-

            273661kr