Mål och verksamhetsplan för 2022

Vision 2022
Vänersborgs brukshundklubb är en ideell förening på ca 200 medlemmar.
Klubben vänder sig till Dig som vill vara aktiv med din hund i någon form, träning så väl som tävling. För att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt är vi helt beroende av dig som medlem. Vi vill verka för att Du känner engagemang och delaktighet på frivillig basis.
 
Målstyrning 2022
Verksamhetsmål att fastställa vid årsmötet 2022 för Vänersborgs brukshundklubb
 

  •  Att behålla och utveckla medlemsvården så att alla medlemmar känner delaktighet och engagemang i klubben

 
Vänersborgs brukshundklubb – sammansättning
·     Styrelsen
·     Utbildningskommittén
·     Tävlingskommittén
·     Agilitykommittén
·     Bruks och Lydnadskommittén
·     Förvaltningskommittén
·     Kökskommittén
·     Rallylydnadskommittén


MEDLEMSVÅRD – styrelsen
Vänersborgs brukshundklubb ska vara en öppen och välkomnande klubb där alla medlemmar ska kunna hitta tilltalande aktiviteter. Styrelsen ska jobba för att vara lyhörd för sina medlemmar och dess önskemål. Vi behöver enas om strategier och åtgärder för att behålla fler medlemmar över tid samt att utveckla tävlingsekipage inom samtliga grenar.
 
Vision
Att få fler medlemmar aktiva och engagerade i klubben. Att öka gemenskapen i klubben och få fler att vara fortsatt medlem i Vänersborgs Brukshundklubb.
 
Mål
·     Att styrelsen avsätter tid vid styrelsemöten för medlemmars idéer,
       synpunkter mm. som inkommit via mail till sekreteraren.
·     Anordna läger under året för ekipage som ännu inte tävlar aktivt
·     Anordna läger för, i första hand, tävlingsekipage. I mån av möjlighet
       på anläggning där vi hyr in oss.
·     Ordna aktivitetsträffar med olika teman, med eller utan hund
·     PR i lokalpress inför aktiviteter på klubben som kan vara intressanta
       för allmänheten.
·     Anordna tävlingar i rallylydnad.
 
 
UTBILDNINGSVERKSAMHET – utbildningskommittén
Vision
Fortsätta utveckla vår kursverksamhet och bereda plats för de hundägare som önskar gå kurs.
 
Mål
·     Att genomföra följande kurser under året
·     Valpkurs
·     Agility – nybörjare
·     Agility-fortsättning
·     Rallylydnad-nybörjare
·     Rallylydnad-fortsättning
·     Allmänlydnad
·     Specialsök/ introduktion
·     Spår-nybörjare
·     Att arbeta med fortbildning för våra instruktörer för att hålla dem
       uppdaterade och motiverade att hålla kurser.
·     Utbilda fler instruktörer.
 
 
TÄVLINGSVERKSAMHET – tävlingskommittén
Vision
Att vara en klubb man gärna åker till för att tävla. Att alla medlemmar kan känna engagemang i att hjälpa till.
 
Mål
·     Att fortsätta med vår tävlingsverksamhet samt upprätthålla den goda
       kvalitén
·     Att samtliga tävlingar oavsett gren samverkar inom kommittéerna.
 
 
AGILITY – agilitykommittén
Vision
·       Att få fler agilityekipage i klubben
 
Mål
·     Att anordna flera tävlingar under både vår och höst därav en större 2-
       dagars i augusti.
·     Nybörjarkurs och fortsättningskurs kommer att anordnas både vår
       och höst.
·     Öppen träning
 
 
BRUKS- OCH LYDNADSVERKSAMHET – bruks- och lydnadskommittén
Vision
Att skapa tillfällen för tävlingsekipage att kompetensutveckla sig inom önskad gren. Att få fler som tränar och är aktiva inom bruks och lydnad
 
Mål
·     Att erbjuda kurser för redan aktiva medlemmar inom resp. gren.    
·     Att genomföra KM i bruks och lydnad
 
UNDERHÅLL AV HUS OCH MARKER – förvaltningskommittén
Underhåll av klubblokaler och planer är viktigt att upprätthålla, idag är det ett fåtal medlemmar som gör ett stort jobb.

Vision
Att klubblokaler och marker i den direkta närheten hålls i ett gott skick vilket gynnar vår verksamhet.
 
Mål
·     Att dela upp arbetsuppgifterna på fler medlemmar
·     Att avsätta ekonomi för ett fortsatt gott underhåll
·     Ordna två städdagar under året för utomhusstädning (röjning av viss
       vegetation samt vägunderhåll).
·     Ordna två städdagar för städning utomhus och inomhus under året.
·     Att bygga ett tak över redskap som tillhör traktorn, vilka inte ryms
        inne i garaget.
 
STUG-/ KÖK – kökskommittén
Köket är en central punkt för klubben och bör utvecklas och förbättras.
 
Vision
Att ha ett välfungerande kök med fler engagerade medlemmar
 
Mål
·     Att få en aktiv grupp i kökskommittén
·      Att ha ett basutbud i köket under vardagarna
·     Att erbjuda medlemmarna festliga tillfällen under året (KM, julfika
        etc.)