Styrelsen

Klubbstyrelsen, som tillsätts vid årsmötet, har det yttersta ansvaret för klubbens verksamhet och ekonomiska förvaltning. På klubbstyrelsens uppdrag planeras och genomförs den årliga verksamheten av kommittéer, enligt de mål och den budget som fastställts av årsmötet.


Arbetsuppgifter & Ansvar

Klubbstyrelsen beslutar, enligt stadgarna, om tillsättande av kommittéer och arbetsgrupper för i tid och omfattning avgränsade uppdrag.
 
Stadgarna är de regler vi har att följa i klubben som del av brukshundsrörelsen.
 
Här nedanför finns stadgarna och klubbens organisations- och ansvarsfördelning i två PDF-filer som går att skriva ut.

Stadgar

Vår styrelse

Ordförande
Gunnel Wasteson

Vice Ordförande
Therese Berggren

Sekreterare
Ann-Britt Karlsson

Kassör
Anders Hallqvist

Ledamot
Jan Andersson
Siv Eriksson
Lennart Quick

Suppleant
Kicki Brattberg