Valberedning & Valordning

Nya stadgar för Valberedning och Valordning
gäller från och med 2020-07-01.
 

Valbar är endast kandidat som nominerats i enlighet
med den nya valordningen.

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Mer information finns att läsa på SBK:s hemsida och normalstadgar för lokalklubb hittar du HÄR

Förslag för 2022

Ordförande - val på 1 år, förslag/omval:
Gunnel Wasteson

Vice ordförande - val på 2 år, förslag/omval:
Therese Berggren

Ledamot - val på 2 år, förslag/omval:
Jan Andersson

Ledamot - val på 2 år, förslag/omval:
Siv Eriksson

Suppleant - val på 2 år, förslag/omval:
Annelie Axelsson

Revisor - val på 1 år, förslag /omval:
Ulla Stahre Pålsson

Revisor - val på 1 år, förslag /omval:
Johanna Juntti

Revisorsuppleant - val på 1 år, förslag/omval:
Lena Fryklund

Revisorsuppleant - val på 1 år, förslag/omval:
Hanna Sloberg