Verksamhetsåret 2021

Antal medlemmar
Klubben hade vid årsskiftet 185 medlemmar.

Medlemsmöten
Klubben har p.g.a. corona inte kunnat genomföra något medlemsmöte. Årsmötet hölls i Stora Biografen med Gunnel Wasteson som ordförande.

Styrelse
Styrelsen har bestått av:
Gunnel Wasteson, ordförande
Therese Berggren, vice ordförande
Ann-Britt Karlsson, sekreterare
Anders Hallqvist, kassör
Jan Andersson, ledamot
Siv Eriksson, ledamot
Lennart Quick, ledamot
Kicki Brattberg, suppleant
Zandra Danielsen, suppleant
 
Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Revisorer under 2021 var Ulla Stahre-Pålsson och Johanna Juntti. Marcus Falk och Ulf Olsson var revisorsuppleanter.

Representation
Klubbens ombud till distriktets möten har varit Marcus Rudström.

Ekonomi
Årets ekonomiska utfall framgår av resultat- och balansräkningen i bilaga 1 och 2.

Verksamhet
Klubben har sju kommittéer:
Bruks-och Lydnadskommittén
Förvaltningskommittén
Utbildningskommittén
Tävlingskommittén
Rallylydnadskommitten
Agilitykommitten
Stug/Kökskommittén
 
Under året har vi inte haft medlemsmöten pga rådande coronaläget.
Klubbstugan med appellplaner har varit uthyrd till Kungälvs BK under en helg.
 
Bruks – och Lydnadskommittén
Sammankallande för bruks och lydnadskommittén har varit Therese Berggren. Ansvaret för genomförandet av verksamheten har hon delat med Marcus Rudström, Elisabeth Luttje-Larsson, Fredrik Stenström och Jan Andersson. Under året som gått har kommittén genomfört två tävlingar i bruks: Spår Appellklass-7 ekipage, Sök Lägre-Elitklass, Lägreklass-1 ekipage och Elitklass-5 ekipage.

Stort tack till alla funktionärer som gör det möjligt att arrangera tävlingar!           
                                     
Det finns flera träningsgrupper igång i sök,spår och lydnad.
Kommittén har haft årlig inventering av klubbens apporter och annat tävlingsmaterial.
 
 
Tävlingskommittén
Lennart Quick är sammankallande.

Förvaltningskommittén
Sammankallande för förvaltningskommittén har varit Jan Andersson. Under året har gräsmattorna klippts, även inköp av markis och installation av altandörr. Inköp av slaghack till dom grova fälten. Under vår/höst hade vi städdag då stugan målades om och förråd röjdes, agilityplanen samt hinderboden städades upp. Klubbens utemöbler oljades in och en liten grillplats iordningställdes. Då klubben råkade ut för åsknedslag fick vissa el-reparationer göras.

Ett stort tack till alla medlemmar som under året hjälpt till med diverse sysslor både inom-och utomhus.
 
 
Utbildningskommittén          
Sammankallande har varit Gunnel Wasteson.
 
Med beaktande av gällande corona-restriktioner kunde vi mellan februari och maj månader genomföra 8 kurser med mellan 4 och 8 deltagare. Alla kurser hölls utomhus.

Vårens kurser:
Vardagslydnad 8 deltagare
Sökkurs nybörjare 5 deltagare
Spår nybörjare 7 deltagare
Tävlingslydnad bruks 6 deltagare
Förberedande agility 6 deltagare
Nybörjare agility 6 deltagare
Rallylydnad nybörjare 7 deltagare
Rallylydnad fortsättning 4 deltagare

Höstens kurser:
Vardagslydnad 10 deltagare
Rallylydnad nybörjare 7 deltagare
Sökkurs nybörjare/fortsättning 8 deltagare

Vi deltog även tillsammans med studiefrämjandet under ”Hundens Vecka” som med aktiviteter som prova på-Agility och hundpromenad. Prova på rallylydnad fick ställas in pga dålig väder. Under hela veckan fanns möjlighet att gå en tipspromenad som många utnyttjade. Veckan avslutades med prisutdelning, korvgrillning och en loppis med hundrelaterade saker.

Efter förfrågan från Fridaskolan tog vi emot några elever som med sina hundar fick pröva på rallylydnad med hjälp av Ann-Britt.
På initiativ av Marcus Rudström genomförde vi under våren ett antal uppskattade tävlingsträningar med tävlingsledare och domare.

Kursledare/instruktörer under året har varit Inger Russberg, Anders Edvardsson, Annelie Axelsson, Ann-Britt Karlsson, Jennifer Rapp, Gitte Andersson, Gunnel Wasteson, Lennart Quick. Jan Svedberg, Kicki Brattberg och Caroline Karlsson.
 

Agilitykommittén
Sammankallande har varit Caroline Karlsson och senare Kicki Brattberg då ordinarie varit mammaledig. 2021 har gått lite i 2020:s fotspår och det har påverkat både kursverksamhet och tävlingsmöjligheter.

Under våren höll Caroline en förberedande agilitykurs med 6 deltagare och Kicki en nybörjarkurs därefter också med 6 deltagare. Kursdeltagarna har varit engagerade och utvecklats under kurstiden.

Under sommaren var det planerat för 2 agilitytävlingar men planeringen fick dessvärre avbrytas pga pandemin och tillkommande restriktioner.

Under sommaren gjordes ett försök till att anordna regelbundna öppenträningar varje vecka som Kick höll i, men tyvärr var deltagarantalet väldigt lågt på dessa. Intresse från klubbmedlemmar finns dock att införa en fast träningsdag i veckan för agilityaktivitet på klubben även frampå.
Under hösten hölls inga kurser då inga instruktörer fanns tillgängliga.
Under senhösten gjordes även en omfattande beställning på ny hinderpark som kommer göra en skillnad i både kursverksamhet men också för möjligheten att anordna tävlingar kommande år.

 
Rallylydnadskommittén
Sammankallande har varit Ann-Britt Karlsson
Vi har under 2021 haft nybörjarkurser. Så länge vädret tillät hade vi öppen träning en gång i veckan. Dessa träningstillfällen var välbesökta och uppskattade. Klubben har fått flera ekipage som lyckats bra på tävling   som varit ute och tävlat med fina resultat.

Ett stort tack till alla som hjälper till med stort engagemang och glatt humör.
 
 
Stug-/kökskommittén
Under 2021 har Siv Eriksson ansvarat för köket.
På grund av covid-pandemin har verksamheten varit begränsad. Tävlingar har blivit inställda på våren men kursverksamheten har fungerat. Då har erbjudits kaffe/te med bullar och kakor.

Under hösten hade vi två brukstävlingar och då serverade vi varm mat, vi har haft onsdagsträningar med fika som kom igång igen och kurser. En dörr från storstugan till altanen har monterats i samband med höststädningen. Året avslutades med Julbord som medlemmar hjälpte till att anordna. En trevlig och lyckad tillställning.
 

Vandringspriser Bruks
I år tilldelas vandringspriset för:
Elitklass/Spår - Jan Andersson med hunden Walle

Vandringspriser Lydnad
I år tilldelas vandringspriser för:
Lkl I - Pi Johansson Bergelind med hunden Briana
Startklass - Lennart Quick med hunden Litchi
 
Vandringspriser Rallylydnad
I år tilldelas vandringspriser för:
Rallylydnad/Nybörjarklass - Agneta Andersson med hunden Sindy
Rallylydnad/Fortsättningsklass - Agneta Andersson med hunden Sansa
Rallylydnad/Mästarklass - Pi Johansson Bergelind med hunden Briana
 
Vadringspriser Agility
I år tilldelas vandringspriser för:
Klass 3: Kicki Brattberg med hunden Zoë
 
Agility Championat
Vi gratulerar Kicki Brattberg med hunden Zoë som i år har tagit Agilitychampionat!
 
Vi gratulerar samtliga vinnare av vandringspriserna och vår Agilitychampion!

 
Övrig verksamhet
Webredaktör för hemsidan har varit Kicki Brattberg

Årets sponsorer har varit:
AB Karl Hedin
Snäjk
Studiefrämjandet
Vänersborgs Rörservice
Pantbanken Vänersborg
Stora biografen
TIAB
Trestads Djurklinik
Koppargrillen
Falk Studio Guldsmed AB
Odelius Fastigheter AB
RAMEK AB
Trestad bygg & underhåll
Urbans trädfällning
Flügger Färg
 
Stort tack alla!
 
Styrelsen vill tacka alla instruktörer, tävlings- och övriga funktionärer, sponsorer och medlemmar som gjort det möjligt att uppfylla huvuddelen av de planer och mål som årsmötet 2020 fattade beslut om.
 
          Gunnel Wasteson        Therese Berggren     Ann-Britt Karlsson  
            Jan Andersson   Anders Hallqvist Siv Eriksson
          Lennart Quick       Kicki Brattberg       Zandra Danielsen