Verksamhetsåret 2022

Antal medlemmar
Klubben hade vid årsskiftet 212 medlemmar.

Medlemsmöten
Klubben har haft två medlemsmöten varav ett årsmöte. Årsmötet hölls i klubbstugan med Gunnel Wasteson som ordförande.

Styrelse
Styrelsen har bestått av:

Gunnel Wasteson, ordförande
Therese Berggren, vice ordförande
Ann-Britt Karlsson, sekreterare
Anders Hallqvist, kassör
Jan Andersson, ledamot
Siv Eriksson, ledamot
Lennart Quick, ledamot
Kicki Kárpáti, suppleant
Annelie Axelsson, suppleant

Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Revisorer under 2022- var Ulla Stahre-Pålsson och Johanna Juntti. Lena Fryklund och Hanna Sloberg var revisorssuppleanter.


Representation 
Klubbens ombud till distriktets möten har varit Marcus Rudström och Lennart Quick.

Ekonomi
Årets ekonomiska utfall framgår av resultat- och balansräkningen i bilaga 1 och 2.

Verksamhet
Klubben har sex kommittéer:
Bruks-och Lydnadskommittén, Förvaltningskommittén, Utbildningskommittén, Tävlingskommittén, Rallylydnadskommitté Agilitykommittén och Stug/Kökskommittén.

Under året har vi haft ett medlemsmöten dit Reino Oskarsson var inbjuden att tala över ämnet ” Hundars Mentalitet ” , vilket var mycket uppskattat. På medlemsmötet har alla medlemmar möjlighet att komma med synpunkter på vår verksamhet.

Stugan och klubbområdet har vid några tillfällen varit uthyrd till andra föreningar.

Medlemmarna har även varit till en föreläsning om IGP. En kväll fick vi också information pröva på den nya tävlingsformen – Hoopers.


Bruks och Lydnadskommittén
Sammankallande för bruks och lydnadskommittén har varit Therese Berggren. Ansvaret för genomförandet av verksamheten har hon delat med Marcus Rudström, Erling Johansson, Lennart Quick och Jan Andersson.

Under året som gått har kommittén genomfört tre tävlingar i bruks:
23 april Spår Elitklass-8 ekipage.
21 maj Spår Appellklass-7 ekipage varav 4 hemmaekipage.
2 oktober Sök Lägre-Elitklass, Lägreklass-3 ekipage, Högreklass-2 ekipage och Elitklass-3 ekipage.

Stort tack till alla funktionärer som gör det möjligt att arrangera tävlingar!

Klubben anordnade ett sökläger den 18–20 mars för, i första hand tävlingsekipage. Lägret blev snabbt fulltecknat. Initiativtagare var Marcus Rudström och till sin hjälp med genomförandet hade han Ingela Granström, Erling Johansson och Lennart Quick.

Det pågår en uppletande-cup under höst/vinter 22–23.
Det finns flera träningsgrupper igång i spår, sök och lydnad.
Kommittén har haft sin årliga inventering av klubbens apporter och annat tävlingsmaterial

/ Therese Berggren

Förvaltningskommittén
Sammankallande för förvaltningskommittén har varit Jan Andersson och kommitten har varit ansvarig för;
-Klippning av lydnadsplaner och övriga fält.
-Städdagar med upprensning runt och i garaget, röjning av fallande träd och sly
- Installation av hyllor sekretariatet
-Påbörjad reparation av agility bod/förråd
-En ny altandörr har gjort det möjligt att komma rätt ut på altanen
-Ny grillplats.

/Jan Andersson

Utbildningskommittén
Sammankallande har varit Gunnel Wasteson

Under året 2022 har vi haft följande kurser: Sökkurs, Specialsök, Tävlingslydnad, Vardagslydnad, Valpkurs, Rallylydnad nybörjare, Agility Steg 1, 2 och Steg 3.

Kursledare för dessa kurser har varit Therese Berggren, Mia Andersson, Annelie Axelsson, Lennart Quick, Annelie Boman, Inger Russberg, Gunnel Wasteson, Ann-Britt Karlsson, Caroline Karlsson, Kicki Kárpáti, Eleonore Carlsson, Hanna Sloberg och Jennifer Rapp.


Rallylydnadskommittén

Ann-Britt Karlsson har ansvarat för Rallygruppen under 2022
Under året som gått har vi haft två nybörjarkurser och en introduktionsdag
Den 7 maj hade vi våran första rallylydnads tävling i nybörjarklass En väl genomförd tävling med många hemmaekipage och stort engagemang av rallygänget och Siv och Anita i köket.

Så ett stort tack till alla som ställde upp denna dag och gjorde vår första tävling så lyckad!

Vi har under året haft öppenträning i gång hela året med många rallyentusiaster och även hyrt ridhus så vi kan träna varannan vecka vintertid.
Vi har många tävlingsekipage från nybörjare till mästarklass så det är en stor engagerad grupp med mycket kunskap och glädje som gärna delas ut och mycket hjälp till alla som önskar det.

Vi har utbildat tre rallyskrivare varav två är licensierade: Hanna Sloberg och Elenore Carlsson.

/Ann-Britt Karlsson

Agilitykommittén
I mars fick vi våra efterlängtade nya agilityhinder från Bing levererade.

Agilitykurs Steg 1
Den 5/4 startade Caroline en nybörjarkurs med 6 deltagare av varierande hundraser. De jobbade med mycket grundläggande övningar för hopphinder och tunnlar, stort fokus låg på självständighet och eget initiativtagande hos hundarna. Kursdeltagarna fick prova på samtliga hinder utom däcken, Vid sista tillfället fick de lägga ihop sina kunskaper och träna en mindre bana med 9 hinder.

Agilitykurs Steg 2
Den 17/5 startade Kicki en fortsättningskurs löpande efter nybörjarkursen. Flera av deltagarna från tidigare kurser var med även på denna kurs.

Agilitykurs Steg 3
Den 23/8 startade Kicki en vidare fortsättningskurs med fokus på bankonstruktion, banträning och handling. Det var 5 kursekipage varav samtliga tidigare även gått kurs för instruktören antingen på VBHK eller TBHK. Fokus under denna kurs låg på att deltagarna skulle våga lita på sina egna och hundarnas förmågor samt utvecklas genom att kunna lägga ihop längre sekvenser. Genomgång och träning av enskilda moment som önskades eller missats genomfördes också.

Under 2022 har klubben arrangerat totalt 4st tävlingsdagar med följande datum, svårighetsgrad, startande samt ekonomisk rapport från Svenska Agilityklubben (SAgiK):

Datum 30/4
Klass 3 tävling med 320 startande Klubben fick fina ord från tävlande gällande klubbområdet och att det var en välarrangerad tävling. Den negativa respons vi fick var att det var lite långt att gå till café och toalett. Tävlingsledare var Kicki Kárpáti och Caroline Karlsson.
Ekonomisk rapport från SAgiK 16,680 kr.

Datum 16/6
Klass 1 kvällstävling med 107 starter Denna tävling anordnades i Frändefors på en superfin gräsplan som vi fick tillgång till kostnadsfritt. Vi erbjöd ej servering på denna tävling och det fanns tillgång till en bajamaja, återigen var tävlande mycket nöjda över arrangemanget. Tävlingsledare Sandra Hellman
Ekonomisk rapport från SAgiK 5736 kr

Datum 24–25/9
Klass 2&3 med 513 startande. Fortfarande mycket nöjda tävlande, vi hade tagit till oss från tidigare kritik och flyttade ner fika till ett tält vid planen. Vi hade svårt att hitta domare till tävlingen då många redan var upptagna, p g a detta fick vi hyra in en domare från längre avstånd vilket medförde en större kostnad en vad vi tidigare räknat med. Tävlingsledare Kicki Kàrpàti och Caroline Karlsson
Ekonomisk rapport från SAgiK 24/9 12,555 kr och 25/9 15,455 kr.

Total rapport från SAgiK som utbetalat till klubben under 2022 är 50,425 kr

Den 10/8 anordnade vi Utmaningen som är en inofficiell årlig tävling mellan grannklubbarna. Det är föregående års segrare som blir arrangerande klubb för nästkommande år. Uppslutningen var något låg men vi var totalt 3 lag med flertalet deltagande som deltog.

Under hösten drog vi i gång öppenträning på klubben tisdagskvällar, det blev några tillfällen med deltagande. Vidare planerades det för möjlighet till inomhusträning under vintern och vi fick möjlighet att vara i ridhuset hos More than western i Åsbräcka. Totalt består träningsgruppen av 8 deltagare och vi träffas varannan tisdag i två timmar. Uppslutningen har hittills varit mycket bra och det har fungerat bra praktiskt med hinderförvaring samt fram-/bortplockning av hinder. Vi har en aktiv Facebookgrupp för agilityaktiva på klubben där information och kommunikation sker.

Tanken var att under sommaren/hösten även arrangera en Blåbärscup vilket dessvärre ej haft möjlighet till, en aktivitet vi kikar vidare på för framtiden i stället.

Under årets gång har klubbens tävlingsaktiva agilityekipage presterat mycket bra:
Caroline & Boss har gjort sina sista tävlingslopp i Klass 2 och Boss har pensionerats från sin agilitykarriär.
Caroline & Nocco har tagit flertalet pinnar i Klass 1 och klättrat upp till klass 2 samt där tagit pinne i Hoppklass.
Sandra & Henry har under året tävlat i Klass 3 och tagit Cert samt Championat i Hoppklass.
Kicki & Zoë har tävlat i Klass 3 och tagit Cert och championat i Hoppklass, de har deltagit i SM med en 7:e placering i Hoppklass samt kvalat för SM 2023.
Kicki & Dice har debuterat och tagit flertal pinnar i både Hopp-och Agilityklass och de har startat i Hoppklass 2.
Hampus & Kiwi har under året tävlat i Klass 3.
Hampus & Yenna har tillsammans börjat tävla i Klass 1 och tagit pinne.
Julia & Dustin har debuterat i Hoppklass 1
Ove & Azi har debuterat i blåbärsklass.

/Kicki Kárpáti

Stug-/kökskommittén
Under 2022 har Siv Eriksson ansvarat för köket.

Serveringen på onsdagar har skötts av dem som varit där för olika aktiviteter. Att sätta upp listor för servering och städning har inte fungerat på ett par år då den inte blir ifylls av fler en ett fåtal. Städningen blir därför sporadisk och utförd av några få.

Fika ingår numera i kursavgifterna och det har fungerat bra. Då serveras antingen ostsmörgås eller bulle och liten kaka samt kaffe/te.

Vid tävlingar har mat serverats till funktionärerna, men även sålts till tävlande.

Vår och höst har vi haft storstädning både inne och ute som avslutats med korvgrillning. Då har uppslutningen varit god. Säsongsavslutning hade vi 7/12 med uppskattat julbord.

/Siv Eriksson

Vandringspriser Bruks
I år tilldelas vandringspriset för:
Appellklass – RoseMarie Franzèn med hunden Vilja
Högreklass – Annelie Axelsson med hunden Lilltass
Elitklass – Jan Andersson med hunden Walle

Vandringspriser Lydnad
I år tilldelas vandringspriser för:
Startklass – RoseMarie Franzèn med hunden Vilja
Lydnadsklass 1 – Pi Johansson Bergelind med hunden Brina

Vandringspriser Rallylydnad
I år tilldelas vandringspriser för:
Nybörjarklass – Elisabeth Broqvist med hunden Lycka
Mästarklass – Pi Johannson Bergelind med hunden Brina

Vandringspriser Agility
I år tilldelas vandringspriser för:
Klass 1 – Kicki Kárpáti med hunden Dice
Klass 2 – Caroline Karlsson med hunden Nocco
Klass 3 – Kicki Kárpáti med hunden Zoë

Vi gratulerar samtliga vinnare av vandringspriserna!

Vi gratulerar Jan Andersson med hunden Walle till Brukschampionat.
Vi gratulerar Kicki Kàrpàti med hunden Zoë till HoppChampionat.
Vi gratulerar Sandra Hellman med hunden Henry till HoppChampionat.
Vi gratulerar Johanna Juntti med hunden Izaac som är godkänd tjänstehund räddning.
Vi gratulerar Maud Gustavsson med hunden Idun som fått tjänstehundcertifikat för sjöräddning.
Vi gratulerar Marcus Rudström som är examinerad bruksprovsdomare.


Övrig verksamhet
Webbredaktör för hemsidan har varit Kicki Kárpáti

Årets sponsorer har varit: AB Karl Hedin, Studiefrämjandet, Vänersborgs rörservice, Pantbanken Vänersborg, Stora biografen, Trestads Djurklinik, Koppargrillen, , Odelius Fastigheter AB, Vänersborgsmäklarna, Torpahallen, Oljebilen, Billstrup, Vänersborgshem, Trestad bygg & underhåll, Urbans trädfällning, Nexo maskin Café Cult och Flugger Färg.

Tack alla !

Styrelsen vill tacka alla instruktörer, tävlings- och övriga funktionärer, sponsorer och medlemmar som gjort det möjligt att uppfylla huvuddelen av de planer och mål som årsmötet 2022 fattade beslut om.

Gunnel Wasteson Therese Berggren
Ann-Britt Karlsson Jan Andersson
Anders Hallqvist Siv Eriksson
Lennart Quick Kicki Kárpáti Anneli Axelsson